Szkolenia zawodowe dla dorosłych — dla kogo? Jakie są dofinansowania?

Szkolenia zawodowe dla dorosłych podnoszą ich kwalifikacje. Pomagają też w zmianie dotychczasowej pracy. Kurs zawodowy to typowe przyuczenie do wykonywania zawodu. Obejmuje zarówno prace fizyczne, jak i biurowe. Szkolenia zawodowe dotyczą bowiem szerokiego obszaru rynku pracy. Dla kogo są szkolenia zawodowe i jakie warto wybrać? Czy można otrzymać na nie dofinansowanie? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

Dla kogo są szkolenia zawodowe?

Szkolenia zawodowe przeznaczone są dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Korzystają z nich także osoby zmieniające zawód oraz uczniowie. Dzięki szkoleniom zawodowym można też podnieść lub poszerzyć portfolio swoich kwalifikacji. Dostępne są bowiem także dla osób pracujących, które ukończyły 45 lat. Ich program dostosowany jest do wymagań i odpowiedzialności na stanowisku pracy. Trwają od kilku tygodni do nawet 2 lat. Zależy to od rodzaju szkolenia i doświadczenia kandydata. Takie kursy organizowane są przez Urzędy Pracy. Duża ich oferta znajduje się też w Internecie. W każdym wypadku istotne jest skierowanie na szkolenie. W Urzędzie Pracy

  • można zgłosić chęć udziału w planowanym szkoleniu;
  • można otrzymać propozycję szkolenia od pracownika;
  • osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą otrzymać bon szkoleniowy.

Kursy zawodowe dla dorosłych odbywają się w różnej formie. Zazwyczaj jest to szkolenie w dniu wolnym od pracy. Pozwala to na aktywność zawodową lub poszukiwanie pracy. To niezwykle przydatne dla osób podnoszących kwalifikacje przez naukę języków obcych. Edukacja nie przeszkadza wtedy w normalnym funkcjonowaniu.

Dofinansowanie szkoleń zawodowych dla dorosłych

Także dla osób dorosłych przewidziano możliwość dofinansowania szkoleń zawodowych. W wielu przypadkach procedurę przejmuje placówka edukacyjna organizująca kurs. Można też wnioskować o dofinansowanie kursu z Urzędu Pracy. Należy złożyć prośbę o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej. Konieczne jest przy tym uzasadnienie jego celowości. Urząd pracy finansuje takie kursy do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków, jeśli koszt jest wyższy. Podobnie działa bon szkoleniowy. Przyznawany jest bezrobotnym do 30 roku życia. Jego wartość reguluje przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wystawienia. Bonem szkoleniowym pokryć można nie tylko koszt edukacji, ale też dojazdów i ewentualnego zakwaterowania. Pomocną w wyborze szkoleń zawodowych dla dorosłych może być wyszukiwarka.

Jakie są szkolenia zawodowe dla dorosłych?

Szkolenie musi być prowadzone przez instytucję szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. To spis podmiotów upoważnionych do prowadzenia szkoleń zawodowych. Zarówno dla osób młodych, jak i dorosłych. Wybór prowadzonych szkoleń zawodowych jest naprawdę duży. Obejmuje zarówno prace fizyczne, jak i umysłowe. Przeznaczone są również dla pracowników różnego szczebla. Wiele z nich objęte jest dodatkowym finansowaniem z funduszy unijnych. Odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Gwarantowane są w nich materiały dydaktyczne i określony czas szkolenia. Jego ukończenie potwierdzane jest stosownym certyfikatem. Dla przyszłego pracodawcy to jasny sygnał, że kandydat do pracy zna jej podstawy. Dalsza edukacja opierać się już będzie na doświadczeniu i specjalizacji.

Praca po szkoleniu zawodowym — gdzie szukać?

Swoistym szkoleniem zawodowym jest staż pracowniczy. Organizowany jest przez wiele firm, które poszukują w ten sposób kandydatów do pracy. Przyuczają ich do zawodu. Często oferują przy tym wynagrodzenie. To oferta skierowana głównie do studentów, którzy kładą nacisk na doświadczenie zawodowe. Jako absolwenci mają lepszy start w karierę niż osoby bez niego. Staże organizowane są często w miastach akademickich. Tam bowiem najłatwiej znaleźć zainteresowanych pracą. Przodują tu Łódź, Kraków, czy Wrocław. Po szkoleniu zawodowym dla dorosłych alternatywą jest samodzielne poszukiwanie pracy. Podniesienie kwalifikacji wiąże się często ze zwiększonymi oczekiwaniami wobec przyszłego pracodawcy. Warto zapoznać się wcześniej z sytuacją na rynku. Znalezienie zatrudnienia w dużych miastach nie powinno być jednak problemem. Oferty pracy we Wrocławiu po szkoleniu zawodowym dostępne są niemal w każdej branży. Podobnie jest w Łodzi i Warszawie. Przodują tu stanowiska związane z handlem i produkcją. Duże zapotrzebowanie składa też branża usług dla ludności i budowlana.

Szkolenie zawodowe w branży IT

Aktywne rekrutacje prowadzone są nawet po szkoleniu zawodowym w branży IT. To dynamicznie rozwijający się rynek. Także pod kątem zatrudnienia. Popyt na programistów sprawił, że wiele osób podnosi kwalifikacje i w tym zawodzie. Kuszą wysokie zarobki i szerokie możliwości zatrudnienia. Nie jest to jednak praca dla każdego. Proces szkoleń i edukacji w tym zawodzie może bowiem trwać długimi latami. Po dobrym szkoleniu zawodowym można znaleźć ciekawą pracę. Temu bowiem służą podejmowane w związku z kursem decyzje. Każdy chce zarabiać więcej lub stać się specjalistą w swojej dziedzinie. Często wiąże się to z lepszym stanowiskiem i atrakcyjniejszą ofertą pracy. Tej warto szukać na specjalistycznych portalach. Oferty są sprawdzone i często zawierają widełki wynagrodzeń.

Nauka języków obcych jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W 2022 roku osoby dorosłe mogą skorzystać z programu dofinansowania nauki języków obcych. Celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych. Zakres pomocy obejmuje dofinansowanie nawet 100% wartości szkolenia. Istotne przy tym są warunki, jakie powinien spełniać kursant. Często ważny jest jego wiek i doświadczenie w pracy zawodowej. Nauka języków obcych w ramach szkoleń zawodowych finansowana jest z funduszy europejskich. Swój wkład mają też ministrowie pracy i rodziny. Z zasady szkolenia mają podnieść poziom posługiwania się językami obcymi wśród dorosłych pracowników.