Nauczanie języków obcych metodą Silent Way

Dużo trudności sprawia nauka języków obcych, szczególnie wtedy, kiedy dana osoba nie ma wcześniej do czynienia z tym językiem. Nauka od podstaw może wydawać się łatwa, jednak większość osób ma trudności z przyswojeniem danego języka. Wymyślono, bowiem różne metody nauki języków obcych, które umożliwiają łatwe przyswojenie wiedzy i podniesienie swoich kompetencji językowych.

Najbardziej znaną, a zarazem najczęściej wybieraną metodą nauki języków obcych niż inne jest metoda Silent Way. Twórcą tej metody jest Caleb Gattegno. Jej założenia powiązane są z teorią Chomsky’ego, której podstawą jest testowanie hipotez i formułowanie kryteriów poprawności według własnych błędów. W dużej mierze to student czy uczeń lub osoba, która chce się nauczyć języków metodą prób i błędów w skupieniu dochodzi do pewnych wniosków bazując na opracowanych przez lektora materiałach. Następnie, gdy dojdzie do odpowiednich wniosków sprawdza funkcjonowanie ich poprzez trening językowy.

Nauka, bowiem jest bardziej skuteczna i efektywna, jeżeli dana osoba, która chce się nauczyć języka sama z świadomością odkrywa reguły i wypróbuję je na własnych przykładach.

Podstawowe korzyści stosowania tej metody nauczania języków obcych płynących dla osoby, która chce się nauczyć są to między innymi rozwój świadomości i samozaparcia. Ważne w tej metodzie jest to, że nauczyciel nie stanowi siły sprawczej jest tylko po to by kontrolować i delikatnie naprowadzić daną osobę na odpowiednie tory, ale nie jest to osoba, która mówi jak ma się w danej sytuacji zachować, bo wyjaśnia zagadnienie tylko w paru słowach.

Twórca danej metody niejednokrotnie podkreślał pierwszeństwo samodzielnej nauki (learning) przed nauczaniem (teaching). Można stwierdzić, że dana osoba, która jest uczniem i która nie jest korygowana przez nauczyciela popełnia błędy, ale plusem z tego jest to, że uczy się na swoich błędach i drugi raz nie popełnia tego samego błędu. Nauczyciel nie koryguje błędów, ponieważ w ten sposób ruszył proces samodzielnego testowania hipotez. Uczniowie poprawiają siebie nawzajem i kontrolują się między sobą.
Dopiero po zakończeniu lekcji nauczyciel podsumowuje i komentuje rezultaty danych uczniów czy kursantów i jest moment na zgłoszenie swoich wątpliwości i wyjaśnienie, dlaczego tak jest, jeżeli jest coś nie zrozumiałe.

Nie jest to codzienna metoda korepetycji językowych czy nauczania w szkole, ale jest ona bardzo skuteczna. Można, więc rzec, jaka jest rola nauczyciela w tym wszystkim. A mianowicie nauczyciel jest aktywny dopiero po zakończeniu lekcji, czyli on podsumowuje, podkreśla różne sytuacje i wyjaśnia, jeżeli było coś niejasnego, więc posiada on ograniczone możliwości, ale można powiedzieć, że jest on spajającym ogniwem, które podsumowuje wszystko na koniec zajęć.

W danej metodzie nie używa się podręczników nie ma prac domowych, ale bieżąco na danych zajęciach są używane różne przedmioty na przykład jakieś wykresy, tablice nawet klocki czy konkretne dźwięki, które odpowiadają literom. Metoda ta jest jedną z najciekawszych metod nauczania języków i zarazem najbardziej kontrowersyjną. Jednak ma wielu zwolenników i dużo osób chce uczyć się daną metodą. Dla osób potrzebujących usystematyzowania i dominującej roli nauczyciela ta metoda na pewno się nie sprawdzi. Osoba chcąca się nauczyć danego języka czy to będzie język angielski, chiński czy hiszpański musi mieć samozaparcie, dyscyplinę i chcieć się nauczyć danego języka poprzez zrozumienie danych zagadnień a nie „wykucie” ich na pamięć.

Metoda Silent Way jest także znana z powszechnego używania tzw. Cuisinere rods, czyli różnego koloru i różnej długości wskaźników oraz kolorowych wykresów ze słownictwem odzwierciedlających aspekty wymowy, wzorce gramatyczne i słowotwórcze. Silent Way jest unikalną metodą i pierwszą w swym rodzaju, która bazuje na kognitywnych aspektach procesu uczenia.

Metoda Silent Way promuje samodzielność ucznia oraz eksperymentalny aspekt poznawania języka. Błędy postrzegane są jako naturalny element w procesie uczenia, a jednocześnie przypisuje im się rolę kluczowego narzędzia w rękach ucznia, za pomocą którego uczeń ma sposobność testowania hipotez, które tworzy na temat języka obcego, wysnuwania konkluzji odnośnie języka za pomocą metody prób i błędów. Nauczyciel występuje w roli osoby wspierającej uczniów, podczas gdy ci odkrywają zasady języka dla siebie samych, a nie uczą na pamięć czy imitują. Promowana jest autonomia.

Metoda ta nazwana została metodą cicha z racji tego, że jej cechą charakterystyczną jest to że nauczyciel się przez większość czasu milczy w ramach swojej roli jego asystenta i osoby aktywizującej czy stymulującej uczniów do nauki poprzez. Tą metodę rozumie się naukę, jako postrzeganie ćwiczenie rozwiązywania problemów, które podejmują się uczniowie samodzielnie lub w grupie.

Cechami charakterystycznymi danej metody jest to, że proces uczenia jest wspomagany gdy uczeń sam odkrywa dany problem a nie zapamiętuje powtarza to co jest do nauczenia i jest on wspomagany poprzez rozwiązywanie problemów dotyczących tego czego akurat są uczeni typowymi technikami.

W danej metodzie mogą być techniki takie jak opinie, czyli tak zwany feedbeck, w której uczniowie są zachęcani do komentowania lekcji i do tego, czego się nauczyli. Kolejna technika jest World Chart, czyli że jest tablice ze słownictwem. Jest ona kolorowa, że każdy kolor odpowiada innemu dźwiękowi. Cuisine rods, która polega na używaniu by dane osoby odkrywali znaczenie i ćwiczenia języka. Sound Colour Chart, czyli że nauczanie poprzez rozpoznanie uczniów z różnokolorowymi wykresami. Każdy kolor odnosi do jednego dźwięku. Nauczyciel milczy służy on tylko pomocą tylko wtedy, gdy jest to najbardziej konieczne.

Podsumowując należy stwierdzić, że dana metoda jest niezwykle pomocna dla osób, które mają determinację w nauczaniu się języka obcego. Nie jest to metoda przeznaczona dla osób, które są pod czyjąś namową namawianie do języków obcych. Nie będą one efektywnie pracować i będą zaburzać działania w całej grupy. Jest to specyficzna metoda, gdyż nauczyciel nie jest tutaj tak zwana osobą do przedstawiania danych treści a mianowicie jest on asystentem, który obserwuje prace uczniów a następnie podsumowuje na koniec efekty i wyjaśnia kwestie, które nie są jasne dla osób uczących się. Nie jest to niczym podobna metoda nauczania jak w szkołach. Z badań wynika, że decydują się na niż osoby posiadające podstawową wiedzę na temat danego języka oraz osoby starsze w wieku 20 lat i powyżej. W danej metodzie nie ma standardowo przebiegającej nauki języków z książek do nauki danego języka. A mianowicie nauka przebiega poprzez zrozumienie różnego rodzaju wykresów, rysunków czy kolorów odpowiadającym danym dźwiękom czy słowom. Metoda ta jest kontrowersyjna jednak przynosi więcej efektów niż metody nauczania, które stosuje się w szkołach.

Dodaj komentarz